Doa Tahun Yubileum Kerahiman Ilahi

tahun kerahiman

doa tahun kerahiman ilahi

(Tanda salib: Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus)

Tuhan Yesus kristus

Engkau telah mengajarkan kami bermurah hati seperti Bapa surgawi, dan telah mengatakan kepada kami bahwa barangsiapa melihat Engkau melihat-Nya. Tunjukkanlah kepada kami wajah-Mu dan kami akan diselamatkan.

Tatapan-Mu yang penuh kasih membebaskan Zakeus dan Matius dari diperbudak oleh uang; para pezinah dan Maria Magdalena dari mencari kebahagiaan hanya dalam benda-benda ciptaan; membuat Petrus menangis setelah pengkhianatannya, dan memastikan Firdaus kepada penjahat yang bertobat.

Semoga kami mendengar sabda, yang Engkau katakan kepada perempuan Samaria: “jika engkau tahu tentang karunia Allah!” Sebagai sabda yang ditujukan kepada kami masing-masing,

Engkaulah wajah yang kelihatan dari Bapa yang tak kelihatan, wajah Allah yang mewujudkan kuasa-Nya terutama dengan pengampunan dan kerahiman: biarkan Gereja menjadi wajah-Mu yang kelihatan di dunia, wajah Tuhannya yang bangkit dan dimuliakan.

Engkau menghendaki agar para pelayan-Mu juga akan mengenakan kelemahan agar mereka dapat merasa kasihan kepada sesama yang berada dalam ketidaktahuan dan kekeliruan: biarkan semua orang yang datang kepada mereka merasa dicari, dikasihi, dan diampuni oleh Allah.

Utuslah Roh-Mu dan kuduskanlah kami masing-masing dengan urapan-Nya, sehingga Yubileum Kerahiman ini dapat menjadi sebuah tahun rahmat dari Tuhan dan Gereja-Mu, dengan antusiasme yang diperbaharui dapat membawa kabar baik kepada orang miskin, memberitakan kebebasan untuk para tawanan dan orang tertindas dan memulihkan penglihatan bagi orang buta.

Kami mohon ini melalui perantaraan Maria, Bunda Kerahiman, Engkau yang hidup dan memerintah bersama Bapa dan Roh Kudus untuk selama-lamanya

Amin