Sari Firman: Minggu Biasa X

Pater Leo Kleden, SVD

Markus 3:20-35

“MUSUH DAN KERABAT YESUS”

 

  1. Yesus mengusir setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Tapi Ahli-ahli Taurat berkata: “Ia kerasukan Beelzebul”. “Dengan kuasa penghulu setan Ia mengusir setan”. Inilah sebuah contoh ketegaran hati yang luar biasa. Ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi seakan dibutakan mata hatinya oleh kebencian, sehingga tidak sanggup melihat semua kebaikan Yesus sebagai tanda Kehadiran Allah di tengah mereka.
  2. Maka Yesus berkata: “Sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni.. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya”. Hujat melawan Roh Kudus adalah ketegaran hati yang tidak mau bertobat, yang menyia-nyiakan saat rahmat, yang tetap menolak tanda Kasih Allah.
  3. Lalu Yesus berbicara tentang para Anggota Keluarga-Nya: “Inilah ibu-Ku dan saudara-saudari-Ku. Barangsiapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-Ku, dialah saudari-Ku, dialah ibu-Ku”. Dengan ini Yesus menegaskan suatu kekerabatan rohani berdasarkan iman. Dan Firman ini tetap berlaku sampai sekarang untuk semua pengikut Yesus.
  1. DOA

+ YESUS TUHANKU, Semoga seperti Bunda Maria kami menghayati Firman dan melakukan kehendak Bapa, agar kami boleh mendengar sapaan-Mu: Inilah Ibu-Ku dan inilah saudara-saudari-Ku + Amin