Sari Firman: Adven dan Warta Harapan”

Pater Leo Kleden, SVD

MINGGU 1 ADVEN

Yer 33:14-16, 1Tes 3:12-4:2, Luk 21:25-28.34-36

  1. Nabi Yeremia mewartakan firman kepada umat Israel dalam tawanan di Babilon. Ketika umat itu merasa seperti pohon yang telah ditebang dan akan mati, Tuhan memberi tanda harapan dalam sebuah tunas. “Aku akan menumbuhkan Tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram.”

  2. Nas Injil hari Minggu ini memaklumkan pelbagai bencana dan musibah menjelang akhir dunia. Tetapi Yesus berpesan: “Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat.” Penyelamatan itu dekat sebab: “Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya.” Dan kita boleh berharap pada Kristus yang menamakan diri-Nya ‘Anak Manusia’, sebab Ia menjadi Juruselamat dengan menanggung beban dosa dan duka derita semua anak manusia karena kasih-Nya.

  3. Karena itulah Rasul Paulus berdoa: “Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang… Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus, di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus-Nya.”

  1. DOA

+ Yesus Juruselamat,

Engkau telah datang dan senantiasa datang lagi mengunjungi kami dalam damai. Di tengah pelbagai musibah, mara bahaya dan duka derita, bukalah mata iman kami untuk melihat tunas harapan yang Kautumbuhkan untuk membawa keadilan, damai sejahtera dan sukacita bagi umat-Mu + Amin